Termeni si conditii
Platforma Perfect Campaigns


Confidențialitate și Termeni

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare („Termenii”).

Acești Termeni, împreună cu Politica de confidențialitate, Politica de utilizare acceptabilă și Politica anti-spam, guvernează accesul și utilizarea site-ului web situat la https://perfectcampaigns.com („Site-ul”) și platforma cloud găzduită disponibilă prin intermediul site-ului și al serviciilor conexe, al serviciilor terților și al programului de recomandări (a se vedea secțiunea 11) oferite de Perfect Campaigns („Perfect Campaigns”). Site-ul și platforma cloud găzduită și serviciile conexe sunt denumite colectiv în acești Termeni ca „Servicii”.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ ODATA CU ÎNREGISTRAREA, ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, INTRAȚI ÎNTR-UN ACORD LEGAL CU Perfect Campaigns SRL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTI TERMENI, NU TREBUIE SĂ ACCESAȚI SAU SĂ FOLOSIȚI SERVICIILE.

Ori de câte ori este utilizat în acești Termeni, „dvs.”, „dvs.” sau termeni similari înseamnă persoana fizica sau entitatea juridică care accesează sau utilizează Serviciile. Dacă accesați sau utilizați Serviciile în numele unei companii (cum ar fi angajatorul dvs.) sau al altei persoane juridice, declarați și garantați că aveți autoritatea de a conecta acea entitate juridică de acești Termeni.

Perfect Campaigns își rezervă dreptul de a modifica, completa sau înlocui Termenii în vigoare la postarea pe Site a unei versiuni modificate a platformei cu notificarea dvs. Utilizarea în continuare a Serviciilor în urma publicării modificărilor la acești Termeni sau primirii notificării va însemna că acceptați și sunteți de acord cu aceste modificări. Sunteți responsabil pentru consultarea regulată a versiunii actuale a Termenilor înainte de a utiliza Serviciile.

 

Termeni de utilizare

Serviciile

2. Reguli de utilizare

3. Proprietatea intelectuală
5. Confidențialitate și date

6. Confidențialitatea


7. Termen și încetare

8. Renunțarea la garanții

Luati la cunoștința ȘI ACCEPȚI CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI CĂ SERVICIILE VĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „CÂT SUNT DISPONIBILE”. PÂNĂ LA MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PERFECT CAMPAIGNS ÎNREGISTREAZĂ EXPRESS TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, FIE EXPRESĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU ALTĂ, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA, TOATE GARANȚIILE COMERCIALE ȘI DE NECONFORMITATE PENTRU PUBLICITATE. FĂRĂ LIMITA GENERALITĂȚII DE MAI SUS, PERFECT CAMPAIGNS ESTE RESPONSABILĂ CA: (I) SERVICIILE SĂ FIE CONFORM AȘTEPTĂRILOR VOASTRE ȘI SĂ VĂ SATISFACA  CERINȚELE; (II) SERVICIILE VOR FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBILE, ACCESIBILE, NEINTERTRUPTE, OPORTUNE, SIGURE, EXACTE, COMPLETE SAU FĂRĂ ERORI; (III) REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR DE DUMNEAVOASTRĂ VOR FI COMPLETE, CORECTE, DE ÎNCREDERE SAU UTILIZABILE; ȘI (IV) ORICE ERORI SAU DEFECTE ÎN FUNCȚIONAREA SAU FUNCȚIONALITATEA SERVICIILOR VOR FI CORECTATE. ÎN PLUS, PERFECT CAMPAIGNS NU IȘI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE ÎN RELAȚIE CU: (I) ORICE CONȚINUT DISPONIBIL PRIN SERVICII, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, CONȚINUTUL ABONATULUI; (II) ORICE PRODUSE SAU SERVICII OFERITE SAU FURNIZATE DE PĂRȚI TERȚE ÎN ASOCIERE SAU LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, INCLUSIV ORICE SERVICII TERȚE; (III) ORICE HACKING SAU ALT ACCES NEAUTORIZAT LA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR; ȘI (IV) ORICE DETERIORARE A SOFTWARE-ULUI, SISTEMULUI DE CALCULATOR SAU ALTE PROPRIETĂȚI CAUZATE DE VIRUSURI SAU ALTE CODURI MALICIOASE CA REZULTAT AL ACCESULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI AL UTILIZĂRII SERVICIILOR.


9. Limitarea răspunderii

10. Indemnizația utilizatorului

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să păstrați neatinsă Perfect Campaigns de la și împotriva oricăror revendicări, acțiuni sau cereri, inclusiv fără limitare, taxe legale și contabile rezonabile, rezultate din sau legate de: (i) accesul dvs. la sau utilizarea Serviciilor sau orice conținut de utilizator; (ii) încălcarea de către dvs. a acestor  Termeni sau a Politicii de utilizare acceptabilă; (iii) încălcarea de către dvs. a oricăror legi aplicabile, inclusiv fără limitare, legile anti-spam sau de confidențialitate; sau (iv) încălcarea de către dvs. a oricărui drept terț, inclusiv fără limitare, orice proprietate intelectuală, confidențialitate sau drept de proprietate sau obligație de confidențialitate. Veți depune toate eforturile pentru a coopera cu Perfect Campaigns pentru apărarea oricărei revendicări. Perfect Campaigns își rezervă dreptul, pe cheltuiala noastră, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către dvs.

 

11. Programul de Recomandări

Dacă vă înscrieți pe platforma Perfect Campaigns, puteți beneficia de Programul de Recomandări. Acest program este gratuit, opțional, fiind disponibil atat pentru companii cat și pentru persoane fizice. Programul constă în obținerea unui comision de 15% din valoarea comenzilor plasate de catre Clienții Recomandati, care au primit de la dumneavoastră recomandarea de a cumpara licențe Perfect Campaigns. Puteți găsi Programul de Recomandări în meniul Setări după conectarea la platformă.

 

12. Generalități

 


Politica de confidențialitate


Această Politică de confidențialitate („Politica”) descrie datele personale pe care Perfect Campaigns („Perfect Campaigns”, „noi”, „noi” sau „ale noastre”) le colectează de la sau despre dvs. atunci când utilizați platforma cloud găzduită de Perfect Campaigns și serviciile conexe („Serviciile”), modul în care folosim aceste informații și cui le dezvăluim. În sensul politicii, termenul „date cu caracter personal” va avea același sens ca și în Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor generale („GDPR”).

Această politică trebuie citită împreună cu Termenii de utilizare, din care face parte.

Putem modifica această politică din când în când. Vă vom trimite o notificare cu privire la orice modificări materiale aduse acestei politici prin publicarea sau comunicarea modificărilor prin intermediul Serviciilor noastre sau prin alte mijloace, astfel încât să puteți revizui modificările înainte de a continua să utilizați serviciile noastre. Utilizarea in  continuare a Serviciilor după ce publicăm sau comunicăm o notificare cu privire la orice modificări aduse acestei politici înseamnă că sunteți de acord cu modificările.

Pe scurt, Perfect Campaigns stochează și procesează datele dvs. personale și datele personale ale contactelor dvs. numai pentru a efectua serviciile la care v-ați înscris. Nu vindem informațiile dvs. și nici nu le folosim pentru crearea de afaceri secundare. Politicile de mai jos descriu acest lucru mai detaliat.

1.Responsabilitate și deschidere / conformitate

Perfect Campaigns este responsabil pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul nostru. Am stabilit politici și proceduri pentru a proteja în mod eficient orice date personale confidențiale pe care le colectăm și pentru a face față plângerilor și anchetelor. Ne angajăm să menținem acuratețea, confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și ne vom asigura că aveți acces la informații cu privire la politicile și procedurile pe care le folosim pentru a gestiona datele dvs. personale.
Toate întrebările sau preocupările referitoare la această politică și respectarea acesteia ar trebui să fie direcționate în scris și trimise prin e-mail la Perfect Campaigns - gdpr@perfectcampaign.com sau prin poștă Perfect Campaigns SRL, strada 2A Jiului, Sector 1, București, România.
Fiecare reclamație sau provocare cu privire la respectarea acestei politici va fi investigată și, în cazul în care se constată că există o deficiență, vom lua măsurile adecvate pentru a o soluționa. Aceasta poate include modificarea politicilor și procedurilor noastre, după caz. De asemenea, vom coopera cu autoritățile de reglementare pentru a rezolva orice reclamații care nu pot fi soluționate între noi și un utilizator individual.

2. Consimțământul

Prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentei politici și cu colectarea, utilizarea și divulgarea datelor dvs. personale, așa cum sunt stabilite aici. Puteți modifica sau retrage consimțământul dvs. pentru colectarea, utilizarea sau divulgarea datelor dvs. personale în orice moment, contactând responsabilul cu confidențialitatea în scris la adresa enumerată mai sus (a se vedea: Responsabilitate și deschidere / conformitate). În anumite circumstanțe, o modificare sau retragerea consimțământului poate afecta capacitatea dvs. de a utiliza Serviciile

3. Colectarea și păstrarea informațiilor

Colectăm date personale numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru scopurile stabilite mai jos (a se vedea: Scop - De ce colectăm, folosim și dezvăluim informații).
Sub rezerva oricăror cerințe legale sau contabile, vom păstra datele cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Datele personale care nu mai sunt necesare vor fi distruse, șterse sau anonimate, deși copiile informațiilor șterse pot continua să existe pe suportul de rezervă.
Informațiile pe care le putem colecta includ:

4. Scop - De ce colectăm, folosim și dezvăluim informații


Vom identifica scopurile pentru care colectăm date cu caracter personal înainte sau când solicităm informațiile. Nu vom colecta date cu caracter personal care nu sunt necesare și, cu excepția celor specificate mai jos, nu vom utiliza sau dezvălui date cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care au fost colectate fără a obține în prealabil consimțământul dumneavoastră. Informațiile pe care le colectăm sunt utilizate și dezvăluite numai în scopuri comerciale. Aceasta include:

5. Divulgarea către terți

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal ca răspuns la solicitările din partea agențiilor guvernamentale, a autorităților de aplicare a legii și a autorităților de reglementare sau pentru a satisface cerințele legale sau de reglementare. Putem, de asemenea, să vă dezvăluim datele dvs. personale atunci când cumpărăm o afacere sau vindem total sau parțial afacerea noastră.
În plus, Luati la cunoștința și sunteți de acord că, în cursul furnizării Serviciilor către dvs., putem delega autoritatea noastră de a colecta, accesa, utiliza și disemina informațiile dvs. către subcontractanți terți. Subcontractanții terți pot include gazde web, procesoare de plăți, furnizori de livrare și logistică, integratori de rețele sociale și furnizori de membri. Dacă transferăm orice date cu caracter personal către un subcontractant terț, le vom furniza subcontractanților doar informațiile necesare pentru a efectua serviciul subcontractat și vom utiliza mijloace contractuale adecvate sau alte mijloace pentru a oferi un nivel comparabil de protecție în timp ce informațiile sunt utilizate de către lor.

6. Garanții - Cum sunt protejate informațiile

Menținem garanții de securitate rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau sub controlul nostru împotriva pierderii sau furtului și a accesului, divulgării, copierii, utilizării sau modificării neautorizate, indiferent de formatul în care sunt păstrate informațiile. Garanțiile aplicate vor depinde de sensibilitatea datelor cu caracter personal, cu cel mai înalt nivel de protecție acordat celor mai sensibile date cu caracter personal. Folosim ID-uri de utilizator, parole și tehnologie de criptare și restricționăm angajații și contractanții care au acces la date cu caracter personal, celor care au „nevoie să știe” și care sunt forțați de obligații de confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile sunt manipulate și stocate într-un mod confidențial și sigur. Atunci când distrugem datele personale, ștergem datele personale stocate electronic și distrugem orice materiale tangibile care conțin date personale. În timp ce ne vom strădui să distrugem toate copiile datelor personale, Luati la cunoștința că informațiile șterse pot continua să existe pe suportul de rezervă, dar nu vor fi utilizate decât dacă este permis de lege.
Vom revizui și actualiza continuu politicile și controalele noastre de securitate pe măsură ce tehnologia evoluează. Cu toate acestea, nici o tehnologie de securitate nu este sigură. Utilizarea internetului sau a altor mijloace publice de comunicare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal poate implica transmiterea de date la nivel internațional și prin intermediul rețelelor care nu sunt deținute și / sau operate de noi. Prin urmare, prin utilizarea Serviciilor și / sau comunicarea electronică cu noi, Luati la cunoștința și acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal în acest mod și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru orice date cu caracter personal care se pierd, sau care sunt modificate, interceptate sau stocate de către un terț fără autorizație. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați informațiile noastre de securitate.


7. Precizie / Acces

Perfect Campaigns are responsabilitatea de a se asigura că toate datele personale conținute în evidențele noastre sau care sunt dezvăluite unor terți în scopurile descrise mai sus sunt corecte, complete și actualizate. Puteți face o cerere în scris pentru acces la datele dvs. personale. Vă vom informa cu privire la datele dvs. personale deținute de noi. Este posibil să aveți acces rezonabil la datele dvs. personale și, dacă demonstrați inexactitatea sau incompletitudinea datelor cu caracter personal, informațiile vor fi modificate după caz. Ar trebui să ne informați imediat dacă descoperiți inexactități în datele noastre, dacă datele dvs. personale se modifică sau dacă doriți ca informațiile dvs. să fie eliminate din fișierele noastre. Toate notificările și solicitările trebuie să fie în scris și trimise responsabilului cu confidențialitatea la adresa enumerată mai sus (a se vedea: Responsabilitate și deschidere / conformitate).


8. Transferul internațional și stocarea informațiilor

Luati la cunoștința și sunteți de acord că datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise, transferate, prelucrate și / sau stocate în afara României, inclusiv în Statele Unite și în UE și, prin urmare, pot fi disponibile autorităților guvernamentale în baza ordinelor legale și a legilor aplicabile în astfel de jurisdicții. Vom folosi mijloace rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt protejate, dar nu putem garanta că legile oricărei jurisdicții străine vor acorda același grad de protecție. În cazul în care utilizarea serviciilor noastre necesită Perfect Campaigns pentru a prelucra datele cu caracter personal care intră sub incidența GDPR, addendum-ul de procesare a datelor GDPR al Perfect Campaigns este disponibil pentru descărcare. Vă rugăm să consultați Ghidul nostru la GDPR pentru mai multe informații.


9. Conținut terță parte și linkuri către alte site-uri web

Serviciile pot conține linkuri opționale către site-uri web și servicii de terțe părți. Luati la cunoștința că aceste terțe părți pot colecta date de la utilizatori sau computerele acestora. Accesarea și utilizarea site-urilor web sau a serviciilor terțe sunt pe propriul risc și nu ne putem asuma responsabilitatea pentru practicile de confidențialitate, politicile sau acțiunile terților care operează aceste site-uri web sau servicii. Această politică se aplică numai Serviciilor Perfect Campaigns și vă încurajăm să revizuiți politicile de confidențialitate ale oricăror terțe părți atunci când utilizați site-urile sau serviciile lor.


10. Minori

Minorii (persoanele sub vârsta majoratului, astfel cum sunt definite în jurisdicția dvs.) nu sunt eligibili să utilizeze Serviciile fără supraveghere și solicităm minorilor să nu ne trimită date personale. Dacă sunteți sub vârsta majoratului în jurisdicția dvs., puteți utiliza Serviciile numai împreună cu și sub supravegherea unui adult. Perfect Campaigns nu colectează cu bună știință date personale de la minori.

 

11. Notificare de încălcare

În cazul unei încălcări de securitate care cauzează intruziuni neautorizate ale Serviciilor noastre care vă afectează în mod material pe dvs. sau pe contactele dvs., Perfect Campaigns vă va notifica cât mai curând posibil și va furniza ulterior un raport despre acțiunea pe care am întreprins-o ca răspuns la această intruziune. Avem un document de protocol intern în politicile și procedurile noastre, care sunt urmate în cazul unei posibile încălcări.


12. Alte drepturi privind datele

Perfect Campaigns ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele pe care le colectăm sunt exacte, complete și actualizate și sunt fiabile pentru utilizarea intenționată. Puteți gestiona majoritatea datelor dvs. prin intermediul Serviciilor, cu toate acestea, ne puteți contacta oricând direct prin canalul nostru de asistență dacă aveți întrebări cu privire la datele dvs. Dacă doriți să ne contactați direct cu privire la ștergerea, actualizarea sau accesarea datelor dvs. personale, ne puteți trimite un e-mail direct la gdpr@perfectcampaigns.com. Vă vom onora solicitarea în conformitate cu legile aplicabile.
Dacă utilizați Serviciile noastre pentru a procesa date cu caracter personal din anumite teritorii, cum ar fi Uniunea Europeană, este posibil să aveți drepturi mai largi de protecție a datelor identificate mai jos:


Politica de utilizare acceptabilă

Această politică de utilizare acceptabilă stabilește regulile aplicabile utilizării de către platforma cloud Perfect Campaigns și a serviciilor conexe („Serviciile”).

Trebuie să vă identificați cu precizie în e-mailul dvs. și să includeți adresa poștală fizică validă și adresa de e-mail (sau numărul de telefon) prin care puteți fi contactat. Informațiile trebuie să rămână valabile cel puțin 60 de zile de la trimiterea e-mailului.
Dacă trimiteți reclame, trebuie să identificați în mod clar și vizibil mesajul dvs. ca reclame.
Vi se permite să aveți un singur cont. Dacă contul dvs. este suspendat sau anulat, crearea unui alt cont poate duce la anulare.
2. Conținut interzis
Sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciile pentru a trimite un e-mail / SMS / Whatsapp care conține, oferă, promovează, face referințe sau linkuri către orice informație sau conținut legat de următoarele:


3. Produse și servicii interzise
Sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciile pentru a trimite un e-mail / SMS / Whatsapp care conține, oferă, promovează, face referințe sau linkuri către oricare dintre următoarele produse, servicii sau conținut:

 

4. Suspendarea sau anularea contului
Dacă bănuim că utilizați contul în mod contrar cu această politică de utilizare acceptabilă sau într-un mod care dăunează Perfect Campaigns sau Serviciilor, putem restricționa accesul sau utilizarea contului dvs., inclusiv prin suspendarea sau anularea contului dvs. Iată câteva exemple de motive pentru care am putea lua măsuri împotriva contului dvs.: am primit un volum mare de reclamații cu privire la un mesaj trimis de la destinatarii dvs., contul dvs. a trimis un volum mare de mesaje către destinatari invalizi.
Dacă doriți să contestați orice acțiune întreprinsă împotriva contului dvs., vă rugăm să ne contactați.


Politica anti-spam


Această politică anti-spam („politica”) stabilește regulile aplicabile utilizării de către Perfect Campaigns („Perfect Campaigns”, „noi”, „noi” sau „noastre”) găzduite de platforma cloud și serviciile conexe („ Servicii").

Această politică trebuie citită împreună cu Termenii de utilizare, în care este încorporată prin referință. Dacă încălcați această politică, vă putem suspenda sau anula contul.

Putem modifica această politică din când în când. Vă vom oferi o notificare cu privire la orice modificări materiale aduse acestei politici prin publicarea sau comunicarea modificărilor prin Serviciile noastre sau prin alte mijloace, astfel încât să puteți revizui modificările înainte de a continua să utilizați Serviciile noastre. Utilizarea in continuare  a Serviciilor după ce publicăm sau comunicăm o notificare cu privire la orice modificare a acestei politici înseamnă că sunteți de acord cu modificările.

1. Definiție spam
Perfect Campaigns nu sunt destinate livrării de e-mail / SMS / Whatsapp bulk nesolicitat sau de e-mail comercial / SMS / Whatsapp nesolicitat, cunoscut și sub numele de SPAM, și ne referim la definiția SPAM furnizată de site-ul web Spamhaus.

Toate mesajele trimise din Perfect Campaigns trebuie să fie conforme cu CAN-SPAM, CASL și GDPR dacă aceste reglementări vi se aplică. Sunteți de acord să fiți la curent și să respectați politicile, legile și cerințele oricărei țări către care trimiteți mesaje prin intermediul Perfect Campaigns.

Pentru a ajuta la identificarea expeditorilor, Perfect Campaigns solicită ca fiecare cont să aibă un profil de cont completat. Perfect Campaigns necesită, de asemenea, ca fiecare e-mail să aibă un link de dezabonare funcțional.

 

Securitate
La Perfect Campaigns, luăm extrem de în serios securitatea confidențialității și a datelor dvs. și dorim să fim cât mai transparenți cu privire la modul în care ne desfășurăm activitatea, în legătură cu măsurile de securitate. Desigur, nu toate detaliile sunt împărtășite, deoarece nu dorim ca transparența noastră să ducă la exploatarea sistemului nostru și a datelor dvs.

 

1. Aplicație și API

2. Redundanță de date

3. Instruire și protocoale

Perfect Campaigns este dedicată instruirii personalului cu toate instrumentele și educația necesare pentru a vă menține datele în siguranță. Perfect Campaigns are standarde foarte ridicate în ceea ce privește confidențialitatea. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.
Personalul nostru este instruit cu privire la politicile noastre de securitate și la politicile de confidențialitate a informațiilor personale. Anual, personalul nostru este obligat să:

Toți angajații și contractanții trec printr-o verificare rigidă a referințelor de angajare și a unui cazier judiciar, după caz, înainte de a începe să lucreze cu Perfect Campaigns.


3. Centre de date

Perfect Campaigns găzduiește datele dvs. în mai multe centre de date. În toate centrele noastre de date, accesul este strict monitorizat. Unele dintre măsurile de securitate sunt prezentate mai jos la care gazdele noastre aderă:


4. Procesarea plăților

Perfect Campaigns folosește două servicii de procesare a plăților PayU și Paypal care respectă standardele din industrie în protejarea datelor dvs. personale. Perfect Campaigns nu stochează informațiile despre cardul dvs. de credit. Păstrăm doar amprente tranzacționale pentru a ajuta in caz de fraudă și abuz.


5. Phishing prin e-mail și site-ul web
Perfect Campaigns nu vor trimite niciodată un e-mail obișnuit care vă solicită să furnizați, să confirmați sau să verificați informații personale, de conectare sau de cont. De asemenea, Perfect Campaigns nu vor include niciodată un link către un serviciu online într-un e-mail obișnuit și vă vor cere să vă conectați folosind acel link. Dacă primiți un e-mail de acest tip, care pare a fi din Perfect Campaigns, vă rugăm să îl trimiteți la perfect@perfectcampaigns.com și apoi să îl ștergeți.

 

Cookie-uri

Perfect Campaigns folosește informații de navigare pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii și utilizatorii noștri navighează pe site-urile noastre web (https://perfectcampaigns.com, subdomeniile sale și alte site-uri web oferite de Perfect Campaigns).

Tehnologia pe care o folosim pentru a colecta aceste informații se numește cookie-uri și ne ajută să analizăm tendințele, să urmărim și să măsurăm mișcarea utilizatorilor în jurul site-urilor și serviciilor noastre.

Acest articol explică ce este această tehnologie și de ce o folosim, precum și drepturile vizitatorilor și utilizatorilor de a controla utilizarea noastră de ea.

 

1. Cookie-uri
Ce sunt cookie-urile?

De ce folosim cookie-uri?

Ce cookie-uri sunt servite prin intermediul site-ului nostru web și al serviciilor noastre?

Cum puteți controla cookie-urile:
Puteți gestiona preferințele dvs. cookie în două moduri. Puteți face clic pe unul dintre linkurile de renunțare furnizate mai sus sau puteți schimba setarea în setările browserului.
Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-uri, dar dacă nu doriți să aveți cookie-uri în sistemul dvs., ar trebui să ajustați setările browserului pentru a le refuza sau pentru a vă avertiza când sunt trimise cookie-uri.

 

2. Informații suplimentare

Prin utilizarea Serviciilor, vă semnificați acordul cu termenii și condițiile prezentei politici și cu colectarea, utilizarea și divulgarea datelor dvs. personale, așa cum sunt stabilite aici. Puteți modifica sau retrage consimțământul dvs. pentru colectarea, utilizarea sau divulgarea datelor dvs. personale în orice moment, contactând responsabilul cu confidențialitatea în scris la adresa enumerată mai sus (a se vedea: Responsabilitate și deschidere / conformitate). În unele circumstanțe, o modificare sau retragerea consimțământului poate afecta capacitatea dvs. de a utiliza Serviciile.

 

Addendum privind prelucrarea datelor
Dacă utilizarea dvs. de Perfect Campaigns necesită Perfect Campaigns pentru a prelucra datele cu caracter personal care intră sub incidența GDPR. Vă rugăm să consultați ghidul GDPR pentru mai multe informații.

Perfect Campaigns

Perfect Campaigns SRL
Address:
Jiului 2A
Bucharest
Romania

Email: perfect@perfectcampaigns.com
Phone: 40745632632